ATLAS.SK: Sobota, 25.3.2017
meniny má Marián

Autoškoly prechádzajú veľkými zmenami. Čo ceny kurzov?

24.2.2017 | Novinky

Minulý rok začali platiť nové pravidlá pre autoškoly, na základe ktorých museli investovať do nového vybavenia a kontrolných systémov. Preto väčšina hlásila zdraženie kurzov vplyvom nákladov nutných na realizáciu týchto zmien.

Cieľom zmien je podľa Ministerstva dopravy a výstavby vyriešiť problémy s nezodpovednými autoškolami, ktoré napríklad so žiakmi neodjazdili povinný počet jázd. Elektronizácia má podľa niektorých autoškôl viesť aj k zjednodušeniu byrokratických úkonov.

Jednou zo zmien je, že každá autoškola musí mať certifikované cvičisko s veľkosťou minimálne 50 krát 16 metrov (pre skupinu B). Inak je povinná žiakom zabezpečiť náhradnú plochu a trenažér. Ceny trenažérov sa však pohybujú v horizonte 10 000 eur, pričom na každý typ oprávnenia musia mať autoškoly špecifický trenažér. Okrem toho bude teraz musieť mať každá autoškola okrem učebne aj kanceláriu.

 
Zdroj: TASR – Milan Kapusta
 Ilustračný obrázok


Ďalšou zmenou je povinné vybavenie vozidiel GPS vysielačmi s dvoma kontrolnými snímačmi. Študent aj inštruktor sa budú musieť na začiatku ana konci jazdy verifikovať vlastným elektronickým „kľúčom". Tak bude systém schopný automaticky kontrolovať čas, ktorý strávil študent za volantom. Systém bude evidovať aj kroky ako pripojenie a odpojenie prívesného vozíku.

Elektronický systém má tri úrovne fungovania - snímač v aute posiela signál dodávateľovi systému a ten potom zapisuje údaje do systému JISCD (Jednotný informačný systém v cestnej doprave).

Autoškoly mali byť pre tieto zmeny plne vybavené od 1. decembra 2016 a následne zdokladovať splnenie všetkých náležitostí. Aká je však realita vo februári 2017? Spýtali sme sa novozámockej autoškoly Kostyal.

Tí disponovali vlastným cvičiskom už pred povinnými zmenami a vnímajú túto iniciatívu skôr pozitívne. Podľa nich by mala diferencovať autoškoly, ktoré poskytujú študentom všetko potrebné od tých, ktorí vykonávajú kurzy neprofesionálne.

Napriek tomu pre nich predstavovali zmeny výdavky navyše, čo spolu s pre nich špecifickými nákladmi viedlo k zvýšeniu ceny kurzu skupiny B na 500 eur. Stále je ich cena ale nižšia ako oficiálne navrhovaných 590 eur. V niektorých mestách sa zvýšené ceny kurzov pre skupinu B pohybujú aj na úrovni 700 eur.

V nitrianskom kraji je takmer sto autoškôl, pričom do systému sa zatiaľ údajne prihlásili približne dve tretiny. Či reálne spĺňajú požiadavky si ale musí ministerstvo overiť individuálne. Preto mnoho autoškôl stále len čaká na pridelenie prihlasovacích údajov do systému. Niektoré autoškoly napríklad v nitrianskom či trenčianskom kraji však už systém využívajú. V tomto štádiu je však predčasné hodnotiť jeho spoľahlivosť či funkčnosť.

Na názor na priebeh zmien sme sa spýtali aj Ministerstva dopravy a výstavby. Pripúšťajú, že niektoré autoškoly nie sú spokojné so, no iné zas uvítali ,že ich „konkurenti sú povinní dodržať požadovaný počet hodín pre výučbu". Vzhľadom na veľký rozsah zmien a elektronizácie v autoškolách je ministerstvo pripravené v prípade potreby prijať aj nevyhnutné zmeny a opatrenia.

Doplnené: K téme sa nám za Slovenskú komoru výcvikových zariadení autoškôl vyjdaril aj predseda predstavenstva Jaroslav Prekop. „SKVZA so zmenou súhlasí," tvrdí komora. "Má výhrady k funkčnosti JISCD k 1.12.2016." Momentálne je systém údajne funkčný na 95 %. Priestor na zlepšenie vidia aj u Ministerstva dopravy a výstavby ale aj u firmy Tempest, ktorá je dodávateľom systému. Ministerstvu vytkli aj, že projekt bol tvorený bez účasti autoškôl, pričom ich účasťou sa mohlo predísť niektorým terajším problémom.

Podľa komory so zmenami súhlasí prbližne polovica autoškôl a polovica má výhrady. Po zoznámení sa so systémom by sa však mala autoškolám zjednodušiť evidencia aj prevádzka. Zoznámenie sa so všetkými funkciami systému však môže trvať aj rok.

Autor: Daniel Krnáč

TIPY NAŠEJ REDAKCIE

SPEKTRUM: Zaujímavosti z domova i zo sveta, o ktorých musíte vedieť. Chcete poznať objektívny názor na autá? V rubrike TESTY nájdete stovky recenzií.